Testovi

Poslednji najbolji rezultat testa
0%

Test vezan za video 1

1. Ako dete ne govori u drugoj godini tretman:
2. Regresija govora karakteristična je za:
3. Gledanje sadržaja na tabletu u prvoj godini života:
4. Dete koje ne govori u bilingvalnoj sredini:
5. Deca sa lakom intelektualnom ometenošću:
6. Sva deca sa težim oblicima intelektualne ometenosti imaju:
7. Oštećenje sluha:
8. Eholalija se javlja kod:
9. Kasno progovaranje je:
10. Teorija uma je:
11. Deca sa specifičnim poremećajem jezika imaju:
12. Bebi tokom obroka:
13. Odrasla osoba treba da govori:
14. Boravak u vršnjačkoj grupi:
15. Procena govora uvek se vrši: