VIDETI SVET IZ DRUGOG UGLA

Kurs o autizmu
prof. dr Nenada Glumbića

Saznajte više

VIDETI SVET IZ DRUGOG UGLA

Kurs o autizmu
prof. dr Nenada Glumbića

Saznajte više

VIDETI SVET IZ DRUGOG UGLA

Kurs o autizmu
prof. dr Nenada Glumbića

Saznajte više

Šta je sve uključeno u kurs?

features image

400 minuta video-materijala

Kurs uključuje preko 400 minuta video-materijala u okviru kog su dati odgovori na najvažnija pitanja vezana za poremećaj iz spektra autizma.

features image

Direktna Komunikacija sa profesorom

Nakon završetka kursa imaćete priliku da postavite pitanje prof. dr Nenadu Glumbiću vezano za sadržaj kursa, kao i da predložite temu za sledeći kurs. Profesor će u okviru specijalnog FQA videa dati odgovor na najinteresantnija pitanja.

features image

Potvrda o uspešno završenom kursu

Učesnici koji uspešno završe kurs dobiće sertifikat o uspešno završenom kursu o autizmu prof. dr Nenada Glumbića.

features image

Uvod u kurs
o autizmu

400 MINUTA VIDEO-MATERIJALA

1. PREDAVANJE
Zašto dete ne govori?
2. PREDAVANJE
Kako prepoznati autizam?
3. PREDAVANJE
Autizam i pridružena stanja
4. PREDAVANJE
Faktori rizika i prevalencija autizma
5. PREDAVANJE
Izbor tretmana: Intervencije zasnovane na dokazima
6. PREDAVANJE
Tretmani u prodoru
7. PREDAVANJE
Komplementarni tretmani i pseudonaučne intervencije
8. PREDAVANJE
Promene u različitim fazama života

Kurs nije namenjen studentima Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i studentima studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

PREDAVAČ

doctor

prof. dr Nenad Glumbić

Više O predavaču

POSTAVI PITANJE

partner kursa

Centar za lagopediju i ranu intervenciju